0
Korpa je prazna.
LAT tip
Slika je samo ilustracija

LAT tip

Tip: LAT
Prenos pogona: trepezno navojno vreteno (posebno se naručuje)
Tipovi navojnog vretena:
(posebno se naručuje)
8,7 x 3mm
9,8 x 3mm
7,9 x 10mm
Materijal tela: aluminujumska legura
Materijal trapeznog navojnog vretena: nerđajući čelik
Broj stavke Tip Napon Nominalna brzina Nominalnoopterećenje MP cena:
(RSD)
MP WEB cena:
(RSD)
Očekivano vreme isporuke Mera Količina Korpa
85.040._ _ LAT 0,5A 1/108 12V 001,5 mm/s 160N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.048._ _ LAT 1A 1/108 12V 002 mm/s 400N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.056._ _ LAT 2A 1/108 12V 003 mm/s 700N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.038._ _ LAT 0,5A 1/48 12V 003 mm/s 80N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.046._ _ LAT 1A 1/48 12V 004,5 mm/s 220N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.061._ _ LAT 4A 1/108 12V 005 mm/s 1500N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.040._ _ LAT 0,5A 1/108 12V 005 mm/s 53N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.048._ _ LAT 1A 1/108 12V 006 mm/s 133N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.036._ _ LAT 0,5A 1/27 12V 006 mm/s 40N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.054._ _ LAT 2A 1/48 12V 007 mm/s 350N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.044._ _ LAT 1A 1/27 12V 008 mm/s 100N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.056._ _ LAT 2A 1/108 12V 009 mm/s 233N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.038._ _ LAT 0,5A 1/48 12V 009 mm/s 27N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.060._ _ LAT 4A 1/48 12V 010 mm/s 900N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.052._ _ LAT 2A 1/27 12V 013 mm/s 200N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.034._ _ LAT 0,5A 1/12 12V 013 mm/s 20N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.046._ _ LAT 1A 1/48 12V 014 mm/s 73N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.061._ _ LAT 4A 1/108 12V 015 mm/s 500N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.059._ _ LAT 4A 1/27 12V 016 mm/s 450N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
104.036._ _ LAT 0,5A 1/27 12V 018 mm/s 13N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.042._ _ LAT 1A 1/12 12V 018 mm/s 40N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.054._ _ LAT 2A 1/48 12V 021 mm/s 117N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.044._ _ LAT 1A 1/27 12V 024 mm/s 33N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.050._ _ LAT 2A 1/12 12V 028 mm/s 130N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.060._ _ LAT 4A 1/48 12V 030 mm/s 300N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.058._ _ LAT 4A 1/12 12V 037 mm/s 240N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
104.052._ _ LAT 2A 1/27 12V 039 mm/s 67N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.034._ _ LAT 0,5A 1/12 12V 039 mm/s 7N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.059._ _ LAT 4A 1/27 12V 048 mm/s 150N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
104.042._ _ LAT 1A 1/12 12V 054 mm/s 13N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.050._ _ LAT 2A 1/12 12V 084 mm/s 43N
13.767,00 RSD
13.353,99 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
104.058._ _ LAT 4A 1/12 12V 111 mm/s 80N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.041._ _ LAT 0,5A 1/108 24V 003 mm/s 320N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.049._ _ LAT 1A 1/108 24V 004 mm/s 800N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.057._ _ LAT 2A 1/108 24V 006 mm/s 1400N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
1 dan
kom.
85.039._ _ LAT 0,5A 1/48 24V 006 mm/s 160N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.041._ _ LAT 0,5A 1/108 24V 009 mm/s 107N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.047._ _ LAT 1A 1/48 24V 009 mm/s 440N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
104.049._ _ LAT 1A 1/108 24V 012 mm/s 267N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.037._ _ LAT 0,5A 1/27 24V 012 mm/s 80N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.055._ _ LAT 2A 1/48 24V 014 mm/s 700N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.045._ _ LAT 1A 1/27 24V 016 mm/s 200N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.057._ _ LAT 2A 1/108 24V 018 mm/s 467N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.039._ _ LAT 0,5A 1/48 24V 018 mm/s 53N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.053._ _ LAT 2A 1/27 24V 026 mm/s 400N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.035._ _ LAT 0,5A 1/12 24V 026 mm/s 40N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
104.047._ _ LAT 1A 1/48 24V 027 mm/s 147N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.037._ _ LAT 0,5A 1/27 24V 036 mm/s 27N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.043._ _ LAT 1A 1/12 24V 036 mm/s 80N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.055._ _ LAT 2A 1/48 24V 042 mm/s 233N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
104.045._ _ LAT 1A 1/27 24V 048 mm/s 67N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
102.051._ _ LAT 2A 1/12 24V 056 mm/s 260N
24.833,00 RSD/kom.
24.088,01 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.051._ _ LAT 2A 1/12 24V 056 mm/s 260N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.053._ _ LAT 2A 1/27 24V 078 mm/s 133N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.035._ _ LAT 0,5A 1/12 24V 078 mm/s 13N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
104.043._ _ LAT 1A 1/12 24V 108 mm/s 27N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
104.051._ _ LAT 2A 1/12 24V 168 mm/s 87N
16.529,00 RSD/kom.
16.033,13 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
FullTech
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.