0
Korpa je prazna.
LATT tip
Slika je samo ilustracija

LATT tip

Tip: LATT
Naziv: Linearni aktuator sa trapeznom vretenom
Izvedba: teleskopska
Materijal tela: aluminijumska legura
Dodatni pribor: senzori krajnjeg položaja
Broj stavke Tip Napon Löket Nominalna brzina Nominalnoopterećenje MP cena:
(RSD)
MP WEB cena:
(RSD)
Očekivano vreme isporuke Mera Količina Korpa
85.012.007 LATT 0,5A 1/108 12V 050mm 001,5 mm/s 160N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.020.015 LATT 1A 1/108 12V 050mm 002 mm/s 400N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.028.023 LATT 2A 1/108 12V 050mm 003 mm/s 700N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.010.005 LATT 0,5A 1/48 12V 050mm 003 mm/s 80N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.018.013 LATT 1A 1/48 12V 050mm 004,5 mm/s 220N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.033.028 LATT 4A 1/108 12V 050mm 005 mm/s 1500N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.008.003 LATT 0,5A 1/27 12V 050mm 006 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.026.021 LATT 2A 1/48 12V 050mm 007 mm/s 350N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.016.011 LATT 1A 1/27 12V 050mm 008 mm/s 100N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.032.027 LATT 4A 1/48 12V 050mm 010 mm/s 900N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.024.019 LATT 2A 1/27 12V 050mm 013 mm/s 200N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.006.001 LATT 0,5A 1/12 12V 050mm 013 mm/s 20N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.031.026 LATT 4A 1/27 12V 050mm 016 mm/s 450N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.014.009 LATT 1A 1/12 12V 050mm 018 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.022.017 LATT 2A 1/12 12V 050mm 028 mm/s 130N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.030.025 LATT 4A 1/12 12V 050mm 037 mm/s 240N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.012.035 LATT 0,5A 1/108 12V 100mm 001,5 mm/s 160N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.020.043 LATT 1A 1/108 12V 100mm 002 mm/s 400N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.028.051 LATT 2A 1/108 12V 100mm 003 mm/s 700N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.010.033 LATT 0,5A 1/48 12V 100mm 003 mm/s 80N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.018.041 LATT 1A 1/48 12V 100mm 004,5 mm/s 220N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.033.056 LATT 4A 1/108 12V 100mm 005 mm/s 1500N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.008.031 LATT 0,5A 1/27 12V 100mm 006 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.026.049 LATT 2A 1/48 12V 100mm 007 mm/s 350N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.016.039 LATT 1A 1/27 12V 100mm 008 mm/s 100N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.032.055 LATT 4A 1/48 12V 100mm 010 mm/s 900N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.024.047 LATT 2A 1/27 12V 100mm 013 mm/s 200N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.006.029 LATT 0,5A 1/12 12V 100mm 013 mm/s 20N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.031.054 LATT 4A 1/27 12V 100mm 016 mm/s 450N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.014.037 LATT 1A 1/12 12V 100mm 018 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.022.045 LATT 2A 1/12 12V 100mm 028 mm/s 130N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.030.053 LATT 4A 1/12 12V 100mm 037 mm/s 240N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.012.063 LATT 0,5A 1/108 12V 150mm 001,5 mm/s 160N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.020.071 LATT 1A 1/108 12V 150mm 002 mm/s 400N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.028.079 LATT 2A 1/108 12V 150mm 003 mm/s 700N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.010.061 LATT 0,5A 1/48 12V 150mm 003 mm/s 80N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.018.069 LATT 1A 1/48 12V 150mm 004,5 mm/s 220N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.033.084 LATT 4A 1/108 12V 150mm 005 mm/s 1500N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.008.059 LATT 0,5A 1/27 12V 150mm 006 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.026.077 LATT 2A 1/48 12V 150mm 007 mm/s 350N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.016.067 LATT 1A 1/27 12V 150mm 008 mm/s 100N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.032.083 LATT 4A 1/48 12V 150mm 010 mm/s 900N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.024.075 LATT 2A 1/27 12V 150mm 013 mm/s 200N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.006.057 LATT 0,5A 1/12 12V 150mm 013 mm/s 20N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.031.082 LATT 4A 1/27 12V 150mm 016 mm/s 450N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.014.065 LATT 1A 1/12 12V 150mm 018 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.022.073 LATT 2A 1/12 12V 150mm 028 mm/s 130N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.030.081 LATT 4A 1/12 12V 150mm 037 mm/s 240N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.012.091 LATT 0,5A 1/108 12V 200mm 001,5 mm/s 160N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.020.099 LATT 1A 1/108 12V 200mm 002 mm/s 400N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.028.107 LATT 2A 1/108 12V 200mm 003 mm/s 700N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.010.089 LATT 0,5A 1/48 12V 200mm 003 mm/s 80N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.018.097 LATT 1A 1/48 12V 200mm 004,5 mm/s 220N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.033.112 LATT 4A 1/108 12V 200mm 005 mm/s 1500N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.008.087 LATT 0,5A 1/27 12V 200mm 006 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.026.105 LATT 2A 1/48 12V 200mm 007 mm/s 350N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.016.095 LATT 1A 1/27 12V 200mm 008 mm/s 100N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.032.111 LATT 4A 1/48 12V 200mm 010 mm/s 900N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.024.103 LATT 2A 1/27 12V 200mm 013 mm/s 200N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.006.085 LATT 0,5A 1/12 12V 200mm 013 mm/s 20N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.031.110 LATT 4A 1/27 12V 200mm 016 mm/s 450N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.014.093 LATT 1A 1/12 12V 200mm 018 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.022.101 LATT 2A 1/12 12V 200mm 028 mm/s 130N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.030.109 LATT 4A 1/12 12V 200mm 037 mm/s 240N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.012.119 LATT 0,5A 1/108 12V 250mm 001,5 mm/s 160N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.020.127 LATT 1A 1/108 12V 250mm 002 mm/s 400N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.028.135 LATT 2A 1/108 12V 250mm 003 mm/s 700N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.010.117 LATT 0,5A 1/48 12V 250mm 003 mm/s 80N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.018.125 LATT 1A 1/48 12V 250mm 004,5 mm/s 220N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.033.140 LATT 4A 1/108 12V 250mm 005 mm/s 1500N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.008.115 LATT 0,5A 1/27 12V 250mm 006 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.026.133 LATT 2A 1/48 12V 250mm 007 mm/s 350N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.016.123 LATT 1A 1/27 12V 250mm 008 mm/s 100N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.032.139 LATT 4A 1/48 12V 250mm 010 mm/s 900N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.024.131 LATT 2A 1/27 12V 250mm 013 mm/s 200N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.006.113 LATT 0,5A 1/12 12V 250mm 013 mm/s 20N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.031.138 LATT 4A 1/27 12V 250mm 016 mm/s 450N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.014.121 LATT 1A 1/12 12V 250mm 018 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.022.129 LATT 2A 1/12 12V 250mm 028 mm/s 130N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.030.137 LATT 4A 1/12 12V 250mm 037 mm/s 240N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.012.147 LATT 0,5A 1/108 12V 300mm 001,5 mm/s 160N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.020.155 LATT 1A 1/108 12V 300mm 002 mm/s 400N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.028.163 LATT 2A 1/108 12V 300mm 003 mm/s 700N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.010.145 LATT 0,5A 1/48 12V 300mm 003 mm/s 80N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.018.153 LATT 1A 1/48 12V 300mm 004,5 mm/s 220N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.033.168 LATT 4A 1/108 12V 300mm 005 mm/s 1500N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.008.143 LATT 0,5A 1/27 12V 300mm 006 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.026.161 LATT 2A 1/48 12V 300mm 007 mm/s 350N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.016.151 LATT 1A 1/27 12V 300mm 008 mm/s 100N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.032.167 LATT 4A 1/48 12V 300mm 010 mm/s 900N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.024.159 LATT 2A 1/27 12V 300mm 013 mm/s 200N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.006.141 LATT 0,5A 1/12 12V 300mm 013 mm/s 20N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.031.166 LATT 4A 1/27 12V 300mm 016 mm/s 450N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.014.149 LATT 1A 1/12 12V 300mm 018 mm/s 40N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.022.157 LATT 2A 1/12 12V 300mm 028 mm/s 130N
24.987,00 RSD
24.237,39 RSD
- 3 %
Na upit
kom.
85.030.165 LATT 4A 1/12 12V 300mm 037 mm/s 240N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.013.008 LATT 0,5A 1/108 24V 050mm 003 mm/s 320N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.021.016 LATT 1A 1/108 24V 050mm 004 mm/s 800N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.029.024 LATT 2A 1/108 24V 050mm 006 mm/s 1400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.011.006 LATT 0,5A 1/48 24V 050mm 006 mm/s 160N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.019.014 LATT 1A 1/48 24V 050mm 009 mm/s 440N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.009.004 LATT 0,5A 1/27 24V 050mm 012 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.027.022 LATT 2A 1/48 24V 050mm 014 mm/s 700N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.017.012 LATT 1A 1/27 24V 050mm 016 mm/s 200N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.025.020 LATT 2A 1/27 24V 050mm 026 mm/s 400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.007.002 LATT 0,5A 1/12 24V 050mm 026 mm/s 40N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.015.010 LATT 1A 1/12 24V 050mm 036 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.023.018 LATT 2A 1/12 24V 050mm 056 mm/s 260N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.013.036 LATT 0,5A 1/108 24V 100mm 003 mm/s 320N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.021.044 LATT 1A 1/108 24V 100mm 004 mm/s 800N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.029.052 LATT 2A 1/108 24V 100mm 006 mm/s 1400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.011.034 LATT 0,5A 1/48 24V 100mm 006 mm/s 160N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.019.042 LATT 1A 1/48 24V 100mm 009 mm/s 440N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.009.032 LATT 0,5A 1/27 24V 100mm 012 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.027.050 LATT 2A 1/48 24V 100mm 014 mm/s 700N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.017.040 LATT 1A 1/27 24V 100mm 016 mm/s 200N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.025.048 LATT 2A 1/27 24V 100mm 026 mm/s 400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.007.030 LATT 0,5A 1/12 24V 100mm 026 mm/s 40N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.015.038 LATT 1A 1/12 24V 100mm 036 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.023.046 LATT 2A 1/12 24V 100mm 056 mm/s 260N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.013.064 LATT 0,5A 1/108 24V 150mm 003 mm/s 320N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.021.072 LATT 1A 1/108 24V 150mm 004 mm/s 800N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.029.080 LATT 2A 1/108 24V 150mm 006 mm/s 1400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.011.062 LATT 0,5A 1/48 24V 150mm 006 mm/s 160N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.019.070 LATT 1A 1/48 24V 150mm 009 mm/s 440N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.009.060 LATT 0,5A 1/27 24V 150mm 012 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.027.078 LATT 2A 1/48 24V 150mm 014 mm/s 700N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.017.068 LATT 1A 1/27 24V 150mm 016 mm/s 200N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.025.076 LATT 2A 1/27 24V 150mm 026 mm/s 400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.007.058 LATT 0,5A 1/12 24V 150mm 026 mm/s 40N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.015.066 LATT 1A 1/12 24V 150mm 036 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.023.074 LATT 2A 1/12 24V 150mm 056 mm/s 260N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.013.092 LATT 0,5A 1/108 24V 200mm 003 mm/s 320N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.021.100 LATT 1A 1/108 24V 200mm 004 mm/s 800N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.029.108 LATT 2A 1/108 24V 200mm 006 mm/s 1400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.011.090 LATT 0,5A 1/48 24V 200mm 006 mm/s 160N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.019.098 LATT 1A 1/48 24V 200mm 009 mm/s 440N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.009.088 LATT 0,5A 1/27 24V 200mm 012 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.027.106 LATT 2A 1/48 24V 200mm 014 mm/s 700N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.017.096 LATT 1A 1/27 24V 200mm 016 mm/s 200N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.025.104 LATT 2A 1/27 24V 200mm 026 mm/s 400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.007.086 LATT 0,5A 1/12 24V 200mm 026 mm/s 40N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.015.094 LATT 1A 1/12 24V 200mm 036 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.023.102 LATT 2A 1/12 24V 200mm 056 mm/s 260N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.013.120 LATT 0,5A 1/108 24V 250mm 003 mm/s 320N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.021.128 LATT 1A 1/108 24V 250mm 004 mm/s 800N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.029.136 LATT 2A 1/108 24V 250mm 006 mm/s 1400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.011.118 LATT 0,5A 1/48 24V 250mm 006 mm/s 160N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.019.126 LATT 1A 1/48 24V 250mm 009 mm/s 440N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.009.116 LATT 0,5A 1/27 24V 250mm 012 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.027.134 LATT 2A 1/48 24V 250mm 014 mm/s 700N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.017.124 LATT 1A 1/27 24V 250mm 016 mm/s 200N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.025.132 LATT 2A 1/27 24V 250mm 026 mm/s 400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.007.114 LATT 0,5A 1/12 24V 250mm 026 mm/s 40N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.015.122 LATT 1A 1/12 24V 250mm 036 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.023.130 LATT 2A 1/12 24V 250mm 056 mm/s 260N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.013.148 LATT 0,5A 1/108 24V 300mm 003 mm/s 320N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.021.156 LATT 1A 1/108 24V 300mm 004 mm/s 800N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.029.164 LATT 2A 1/108 24V 300mm 006 mm/s 1400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
3-5 dana
kom.
85.011.146 LATT 0,5A 1/48 24V 300mm 006 mm/s 160N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.019.154 LATT 1A 1/48 24V 300mm 009 mm/s 440N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.009.144 LATT 0,5A 1/27 24V 300mm 012 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.017.152 LATT 1A 1/27 24V 300mm 016 mm/s 200N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.025.160 LATT 2A 1/27 24V 300mm 026 mm/s 400N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.007.142 LATT 0,5A 1/12 24V 300mm 026 mm/s 40N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.015.150 LATT 1A 1/12 24V 300mm 036 mm/s 80N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.023.158 LATT 2A 1/12 24V 300mm 056 mm/s 260N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
85.027.162 LATT 2A 1/48 24V 300mm 14 mm/s 700N
30.004,00 RSD/kom.
29.103,88 RSD/kom.
- 3 %
Na upit
kom.
FullTech
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa, pružanje funkcija društvenih medija i analiziranje saobraćaja.
Koristimo kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa.